دستگاه های پرس آجر از قسمتهای مختلفی تشکیل شده و به همین خاطر ، خدمات پس از فروش بخش مهمی از روند تولید و فروش این دستگاه ها خواهد بود چرا که یک دستگاه با اولین ایراد متوقف خواهد شد و  لازم است در سریعترین زمان ایراد رفع شده و خط مجددا راه اندای شود

سینا پرس یساری ، برای تمامی دستگاه های تولیدی خود ، سرویس پس از فروش لحاظ کرده تا از این بابت خیال مشتریان و خریداران خود را آسوده بسازد