کلیه دستگاه های تولیدی سینا پرس یساری ، قابلیت نصب و راه اندازی توسط پرسنل وکارشناسان شرکت را داراست. این بابت خیال مشتریان را آسوده کرده ایم تا نگران نصب و راه اندازی این تجهیزات نباشند